Archive for January, 2014

  • Jak udržovat krok s trhem? Pokud chceme býti úspěšnými při obchodování, musíme se neustále vzdělávat. Trh je ovlivněn vývojem informačních technologií, globalizací, povědomím o něm a sdílenými znalostmi. Proto i my...

    Jak udržovat krok s trhem?

    Jak udržovat krok s trhem? Pokud chceme býti úspěšnými při obchodování, musíme se neustále vzdělávat. Trh je ovlivněn vývojem informačních technologií, globalizací, povědomím o něm a sdílenými znalostmi. Proto i my...

    Continue Reading...