Co jsou to futures?

Futures patří mezi nejznámější a velice oblíbené finanční deriváty.

Jedná se o kontrakt, ve kterém se smluvní strany zavazují, že koupí nebo prodají podkladové aktivum v určitý den, v určitém množství, v příslušné kvalitě a za předem dohodnutou cenu, která se nazývá ,,strike cena“. Stejně tak je domluven čas zaplacení a dodání tohoto zboží, ten se nazývá ,,delivery date“.

Strana, která se zaváže k nákupu podkladového aktiva je v dlouhé pozici (long position), a tudíž spekuluje na růst ceny tohoto aktiva. Naproti stojí strana, která se zavazuje k prodeji příslušného podkladového aktiva, ta je v takzvané krátké pozici (short position), a tudíž spekuluje na pokles příslušného aktiva.

Výhodou futures je jejich vysoká likvidita, protože jsou velice hojně využívány, takže obchodník většinou nemá problém s nalezením partnera pro uzavření obchodu (počet obchodníků nemůže být lichý).

Jednou z hlavních vlastností futures je tzv. pákový efekt, která obchodníkovi umožňuje ovládat mnohonásobně větší objem podkladového aktiva, než na který stačí jeho kapitál. V praxi to znamená, že si obchodník nakoupí za určitou cenu příslušný kontrakt, ale tento kontrakt obsahuje určité množství podkladového aktiva, které má celkově logicky mnohem větší hodnotu, než suma, kterou zaplatil. Částka, kterou tak obchodník zaplatí se nazývá marže, ta bude blokována po celou dobu obchodu pro případné krytí ztráty.

Ukažme si to na jednoduchém příkladu. Obchodník se rozhodne využít brokerem nabízený pákový efekt 1:10. Znamená to, že z nominální hodnoty celého obchodu bude blokována částka (marže) ve výši 10% celkového obchodu (100/10 = 10).

Pokud vás futures zajímají více, tak se rozhodně podívejte na následující článek Základní charakteristiky futures.

Futures

Futures