Commitment of Traders – COT

Commitment of Traders (COT)

COT je pravidelným výkazem, který zveřejňuje Commodity Futures Trading Commission (CFTC). CFTC je regulatorní organizací ve Spojených Státech a reportuje každý týden všechny držené pozice, které přesahují nastavené limity na všech futures na komodity (kovy, plodiny,energie,…).

Jaký má význam vědět, kdo na trhu drží jaké pozice?

Věřte, že to má velký význam. Nejenže můžeme vidět co si trh jako celek myslí o budoucím vývoji podkladu, ale můžeme i vidět rozdíly v záměrech různých obchodních skupin na trhu.

Na trhu existují tyto hlavní skupiny, které uvidíme i v reportech Commitment of Traders:

Commercials – jedná se o kupující/prodávající, kteří většinou obchodují za účelem fyzické dodávky. Jedná se tedy o producenty a odběratele, kteří s danou komoditou pracují v rámci svého odvětví. Tato skupina je na trhu většinou tou nejvýznamější, jelikož fakticky hýbe cenou a má nejlepší přehled o budoucím vývoji, jelikož se jedná o komoditu, se kterou pracují ve svém oboru.

Swap Dealers – tato skupina funguje jako prostředník. Za poplatek ve výši vytvořeného spreadu tvoří protistranu obchodů a tím dodává na trh likviditu jako tvůrce trhu. Není to tedy skupina jež nás v těchto reportech zajímá.

Managed Money – do této skupiny spadají profesionální instituce, které spravují vložené prostředky, tedy různé hedge a investiční fondy. Je nutno podotknout, že tyto profesionální obchodníci na trhu o budoucím vývoji většinou nemají pravdu. Ve své podstatě je tato skupina spekulativní a proto příliv a odliv jejich peněz hýbe cenou pouze krátkodobě, jelikož neobchodují za účelem fyzického dodání.

Non-reportable positions – tato skupina je tvořena malými většinou retailovými obchodníky. Tito obchodníci mají tendenci většinou jít proti trendu a jejich obchody jsou čistě spekulativní, tedy nehýbou dlouhodobě trhem.

Commitment of Traders

 

Z reportu Commitment of Traders si tedy dokážeme udělat představu o trendu trhu. V tomto ohledu nás zajímají zejména producenti a odběratelé (Commercials) a retailový obchodníci (Non-reportable positions), protože historicky mají ti první většinou pravdu a ti druzí většinou ne. Je to i logické, že ti, kdo v konečném důsledku jako jediní skutečně hýbou cenou (uskutečňují fyzické dodávky), budou mít pravdu v tom, kam se cena pohne.

Toto pravidlo, ale samozřejmě neplatí vždy a je vypovídající většinou pouze pro delší období.

Přejeme mnoho úspěchů!