Hodnota podkladového aktiva futures kontraktu

Cena futures kontraktu se odvíjí od ceny podkladového aktiva. Podkladovým aktivem se rozumí jakékoliv aktivum, které je předmětem kontraktu futures. Například se může jednat o určitou komoditu, akcii nebo index (pak se kontrakt nazývá future index). Obě smluvní strany se jednoduše dohodnou na obchodu s tímto aktivem. Například mějme aktuální cena stříbra na trhu $28 za unci a my chceme nakoupit za 2 měsíce 100 uncí, hodnota kontraktu neboli hodnota podkladového aktiva tak bude činit $2800, ale vzhledem k tomu, že obchodujeme s finanční pákou 1:10, tak zaplatíme $280 neboli  10% ceny. Obchodujeme tak s 10% marží.