Jak udržovat krok s trhem?

Jak udržovat krok s trhem?

Pokud chceme býti úspěšnými při obchodování, musíme se neustále vzdělávat. Trh je ovlivněn vývojem informačních technologií, globalizací, povědomím o něm a sdílenými znalostmi. Proto i my se musíme vyvíjet a neustále přizpůsobovat.

Zcela jistě můžeme říci, že trh má dnes jiný vzor chování než měl např. před 20 lety, a to ať již mluvíme o měnovém trhu, futures trhu nebo akciích.

Příklad:

Na trhu působí 1000 investorů, kteří mezi sebou obchodují a soupeří o profit. Všichni mají stejné podmínky a stejné znalosti, které jsou veřejně dostupné. Jediná věc, která může následně rozhodovat o úspěchu či neúspěchu je štěstí. A pokud se budeme spoléhat na štěstí, statisticky nemůžeme vyhrát, jelikož do hry vstupují náklady na investování.

Musíme tedy získat výhodu nad ostatními a to lze několika způsoby. Mnoho investorů se spoléhá na informační servis od nějakého poskytovatele nebo lepší vybavení či rychlejší přenos příkazů na trh. Pravdou, ale je že ve srovnání s komplexními znalostmi a zkušenostmi, všechny předem uvedené vylepšení nemohou obstát.

Jelikož na trhu vše se vším souvisí, nakonec největší výhodou je znalost těchto souvislostí.

Peníze je velmi snadné na trhu vydělat. Ale až po dlouhém období učení a trpělivosti. Toto období bohužel mnoho investorů nepřežije ať již z důvodu vyčerpání účtu nebo vyčerpání trpělivosti.

Rada tedy zní: Buďte si vědomi svých nedostatků a snažte se je napravit. Jedině trpělivou snahou je možné být stále o trochu napřed před ostatními. Pokud zůstanete namístě, dříve či později nejspíše prostředky na svém účtu odevzdáte někomu, kdo na sobě tu práci odvedl a nezaspal.

jak nezaspat na trhu

 

Musíme si uvědomit, že investování je nikdy nekončící boj. Nikdy nemáme odpracováno dopředu a pokud chceme být úspěšní musíme se snažit býti tak dobrými, jak jen můžeme být.