Měď klesá po zklamání z nedostatečné podpory od Číny

Měď ztratila hodnota na trhu po zprávách z Číny

 

Čína je největší spotřebitel mědi (40% celkové světové poptávky) a její poptávka značnou měrou ovlivňuje na jakých cenách se měď obchoduje.

Trh byl v poslední době podporován předpoklady, že Čína značným způsobem podpoří stavbu železnic a nových obytných oblastní, což by samozřejmě znamenalo zvýšení poptávky po mědi.

Čína tento plánovaný krok oznámila 2.4. Plánované kroky, ale nejsou tak zásadními, jak trh očekával, a měď tedy začala opět ztrácet, jelikož byla očekávání mnohem vyšší.

Čína vskutku podpoří ekonomiku, ale pouze nepatrně, chybí například kroky v podobě volnější monetární politiky. Očekávalo se například možné snížení povinných minimálních rezerv bank, což by přineslo značný příliv peněz pro využití na investice.

Měď se v reakci na zprávu propadla o 2 centy (0.67%).

měď