Realizační cena futures (strike price)

Realizační cena futures (strike price) je fixní cena k určitému datu, za kterou se obchod mezi dvěma stranami uskuteční. Kupující má povinnost za tuto cena nakoupit příslušné množství aktiva a prodávající má povinnost prodat příslušné množství aktiva. Realizační cena je vždy předem stanovena při uzavření každého futures kontraktu.